Hiệu quả dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Hiệp Hòa

Áp dụng sản xuất lúa thân thiện với môi trường giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích, đồng thời góp phần thay đổi hành vi và nhận thức của nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.  Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” giai đoạn 3 (2023-2025) trên địa bàn huyện Hiệp Hòa được thực hiện tại 2 xã Lương Phong và Thái Sơn.

Theo đó, vụ mùa 2023, xã Lương Phong lựa chọn thực hiện 2 mô hình tại thôn Vân An và thôn Cấm với tổng diện tích 2 sào/1 mô hình. Giống lúa được sử dụng là giống lúa Hà Phát 3 tại thôn Vân An và VNR20 tại thôn Cấm. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giống, phân bón vi sinh, tập huấn kỹ thuật canh tác theo 3 phương pháp: sử dụng rơm rạ đúng cách; sử dụng phân bón hợp lý và quản lý nước (tưới nước ướt khô xen kẽ) phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa.

Các đại biểu thăm  quan đầu bờ mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường tại thôn Vân An.

Qua thực tế cho thấy, sản xuất theo mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường có nhiều ưu điểm như: áp dụng xử lý rơm rạ trước khi cấy bằng chế phẩm emuniv, cấy mạ non, cấy thưa ít rảnh, sử dụng phân bón vi sinh… giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt; cứng cây, bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu; khả năng chống đổ, chống chịu sâu bệnh tốt; đẻ nhánh khỏe, tập trung, số dảnh hữu hiệu cao; tỷ lệ hạt chắc mẩy trên bông cao hơn lúa đối chứng (sản xuất theo phương thức truyền thống). Năng suất lúa ước tính đạt 300 – 305kg/sào (cao hơn lúa đối chứng từ 55 – 60kg/sào).  

Nhiều nông dân tham gia mô hình cho biết, khi tham gia dự án được Hội nông dân tỉnh, huyện, xã và cán bộ kỹ thuật thường xuyên sát sao chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường nên các hộ dân giảm tiền công và chi phí thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp canh tác truyền thống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường.

Việc triển khai Dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường trên địa bàn huyện Hiệp Hòa bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như phương pháp canh tác của hội viên, nông dân. Phương pháp này có tính ưu việt, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích, mà còn nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất lúa an toàn. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, UBND xã Lương Phong tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân canh tác lúa theo phương thức mới, thân thiện với môi trường; chú trọng hướng dẫn các kỹ thuật canh tác bằng hình thức “cầm tay chỉ việc”; lấy nông dân tuyên truyền cho nông dân, từng bước góp phần thay đổi hành vi và nhận thức của nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sơn Dương

Nguồn: https://hiephoa.bacgiang.gov.vn/

Tin liên quan:

.