Cách chúng ta hiện đang xử lý rác thải tại Việt Nam đang không chỉ hủy hoại tài nguyên đất đai quý giá mà còn hủy hoại cả sức khỏe cộng đồng. Phương pháp xử lý rác thải hiện tại của chúng ta đang gây ô nhiễm không khí và nguồn nước. Mỗi năm, có hàng nghìn người tại Việt Nam thiệt mạng do ảnh hưởng từ các phương pháp xử lý rác thải mất vệ sinh hoặc gây tổn hại đến môi trường.

Xem ngay