Truyền thông phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường cho hội viên nông dân

Thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam”, vừa qua Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 03 Hội nghị truyền thông về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường cho hơn 300 hội viên nông dân thuộc huyện Ba Bể, Bạch Thông và Chợ Mới.

Toàn cảnh Hội nghị truyền thông tại huyện Bạch Thông

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Thoa – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnhtuyên truyền về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, gồm 03 kỹ thuật chính là: Giảm phân hoá học, tưới ướt khô xen kẽ và xử lý rơm rạ; Tác hại của canh lúa khi sử dụng quá nhiều lượng phân bón hoá học và đốt rơm rạ trong sản xuất lúa; Lợi ích của việc tăng cường sử dụng phân hữu cơ, tận dụng nguồn rơm rạ làm phân bón; Một số biện pháp pha chế thuốc thảo mộc phòng, trừ sâu bệnh.

Qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm được những nguyên tắc của kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường để áp dụng vào điều kiện thực tế sản xuất của gia đình.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về canh tác lúa thân thiện với môi trường, giúp nông dân phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chi phí, nâng cao thu nhập và bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững…/.

Ngọc Điềm – Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: https://hoinongdan.backan.gov.vn/

 

Tin liên quan:

.