BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN ÁP DỤNG CANH TÁC LÚA THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024 373 46 743

Email: info@canhtacxanh.vn

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI VIỆT NAM, GÓP PHẦN VÀO NỖ LỰC GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024 373 46 743

Email: info@canhtacxanh.vn