MÔ HÌNH ĐIỂM “PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ TẠI HỘ GIA ĐÌNH”

“Việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về tác hại của chất thải nhựa, tạo chuyển biến tích cực trong hành động thu gom rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hình thành thói quen về phân loại rác tại hộ gia đình, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, sử dụng rác thải hữu cơ được phân loại ủ mem vi sinh làm phân bón cho cây trồng, tiết kiệm được chi phí”.

Đồng chí: Trương Công Vũ; Chủ tịch Hội Nông dân xã trao Quyết định thành lập mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HNDT, ngày 01/6/2023 của BTV Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai về triển khai mô hình điểm “Nông dân với công tác bảo vệ môi trường” năm 2023. trên địa bàn thị xã.
Ngày 15/9/2023 Hội Nông dân xã Quỳnh Lập tổ chức ra mắt mô hình điểm “phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” năm 2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai, lãnh đạo xã Quỳnh Lập chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”

Về dự buổi lễ có đồng chí: Hồ Sỹ Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai; Đồng chí: Vương Đại Tương – Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã;
Về dự với buổi lễ còn có đại diện HĐND; UBND; UBMTTQ; các ban ngành đoàn thể trong xã; Các ông (bà) Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; trưởng thôn, năm thôn trung tâm và hơn 50 hội viên về dự buổi mắt mô hình “phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, đây là mô hình điểm của Hội Nông dân xã Quỳnh Lập, nhằm chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023).

Đồng chí: Hồ Sỹ Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai, phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ Hội Nông dân xã đã thông qua quyết định thành lập mô hình, quy chế hoạch động của mô hình và các thành viên được hướng dẫn cách thức phân loại rác tại gia đình. Các loại rác như thức ăn thừa, rau, củ, quả hỏng… sẽ được cho vào thùng, sử dụng chế phẩm sinh học, ủ thành phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, các loại rác thải khác vẫn được thu gom và đưa ra bãi rác tập trung của thôn. 

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình”

 “Việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về tác hại của chất thải nhựa, tạo chuyển biến tích cực trong hành động thu gom rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hình thành thói quen về phân loại rác tại hộ gia đình, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, sử dụng rác thải hữu cơ được phân loại ủ mem vi sinh làm phân bón cho cây trồng, tiết kiệm được chi phí”.  

Thùng đựng rác làm phân hữu cơ tại hộ gia 

Tại buổi ra mắt mô hình điểm “phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” Hội Nông dân xã đã hỗ trợ cho mỗi chi hội 2 thùng đựng rác và 6 gói men vi sinh cho năm Chi hội thực hiện mô hình thí điểm. Theo đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, Hội Nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp bằng cách tự giác bỏ rác đúng nơi quy định; giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác và dùng chế phẩm sinh học để tiêu huỷ rác thải ngay tại hộ gia đình. 
Việc ra mắt mô hình điểm phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải ra môi trường, tạo thói quen cho người dân phân loại rác tại hộ gia đình. Mô hình được sự đồng thuận cao của các thành viên và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, các ngành trong xã. Sau mô hình sẽ nhân rộng ra các Chi hội còn lại nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và đây cũng là một trong những tiêu chí thực hiện của Hội./.

Tác giả bài viết: Trương Công Vũ

Nguồn: https://quynhlap.gov.vn/

Tin liên quan:

.