BQL Dự án lúa Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông cấp xã và hướng dẫn kỹ thuật bón phân hợp lý

Thực hiện kế hoạch triển khai Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại Việt Nam triển khai tại tỉnh Hà Tĩnh; thời gian qua, Ban quản lý dự án lúa Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị truyền thông các phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường và tập huấn kỹ thuật bón phân hợp lý (giảm phân đạm) phục vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2022 tại xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) và xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà). Hội nghị truyền thông ở mỗi địa phương có hơn 100 đại biểu tham dự, các đại biểu đã được tham quan, đánh giá sơ bộ mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường đang triển khai tại địa phương, được chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường đang triển khai trên địa bàn. Đặc biệt, tại hội nghị các đại biểu được chuyên gia tư vấn dự án phân tích rõ nhưng ưu thế của phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường như: tiết kiệm giống, tiết kiệm nước, tiết kiệm phân vô cơ, các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa thân thiện với môi trường như: tưới ướt khô xen kẽ, bón phân hợp lý (giảm phân đạm), xử lý rơm rạ sau thu hoạch và một số biện pháp kỹ thuật khác phục vụ sản xuất.

Chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè thu 2022, Ban quản lý dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật bón phân hợp lý (giảm phân đạm) cho 20 hộ gia đình nòng cốt và các đại biểu tham gia tại mỗi xã. Với phương pháp tập huấn trực tiếp trên đồng ruộng, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các thành viên phương pháp sử dụng bảng so màu lá lúa để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp (đặc biệt là phân đạm). Đồng thời qua cuộc tập huấn, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh trên cây lúa giai đoạn hiện nay và trong vụ Hè thu 2022.

Nguồn tin: Biện Quảng

Nguồn: Https://hoinongdanhatinh.vn

Tin liên quan:

.