TUỔI TRẺ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” VÀ “TÌNH NGUYỆN CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Ngày 17/3/2024, Hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai “Ngày chủ nhật Xanh” và “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động và chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc đồng loạt triển khai ngày chủ nhật xanh và các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, trong sạch, thân thiện, xây dựng phòng làm việc sạch đẹp, nhiều cây xanh…

Với các hoạt động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã lan tỏa tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường, vì một cộng đồng “xanh, sạch, đẹp”. 

Tin liên quan:

.