Ban Quản lý Dự án lúa Hội Nông dân tỉnh tập huấn về kỹ thuật sử dụng rơm rạ hiệu quả

Tiếp tục thưc hiện Kế hoạch số 01-KH/BQLDAL-HNDT, ngày 02/11/2021 về hoạt động dự án tuyên truyền, vận động dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Vừa qua, trong 4 ngày (13,14,15,16/9/2022), Ban Quản lý dự án lúa Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn về kỹ thuật sử dụng rơm rạ hiệu quả trong canh tác lúa thân thiện với môi trường cho 80 hội viên nông dân tham gia dự án tại 04 cơ sở Hội là xã Phú Lạc; Thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) và xã Hồng Thái, Hải Ninh (huyện Bắc Bình).

Quang cảnh các buổi tập huấn buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các hội viên nông dân tham gia dự án được cán bộ khuyến nông của tỉnh chia sẻ, hướng dẫn kiến thức như: Những hiểu biết về rơm rạ; cách sử dụng rơm rạ trên thế giới và Việt Nam; Tác hại của việc xử lý rơm rạ không đúng cách;Sử dụng rơm rạ trong canh tác lúa thân thiện với môi trường…, Từ đó, hướng dẫn nông dân thực hiện cam kết áp dụng kỹ thuật sử dụng rơm rạ hiệu quả.

Các hộ tham gia dự án chụp ảnh lưu niệm

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp người nông dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa hiệu quả và bền vững thân thiện với môi trường góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu./.

Ban KT-XH

Nguồn:https://hnd.binhthuan.gov.vn/

Tin liên quan:

.