Khóa đòa tạo giảng viên nguồn về phương pháp canh tác lúa thân thiện môi trường giai đoạn 1

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO TIỂU GIẢNG VIÊN (TOT) VỀ SRI TRÊN CÂY LÚA

Dự án Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam (Dự án SRI)

Hà Nội, ngày 11 – 14 tháng 11 năm 2020

Thời gian Nội dung Người phụ trách
Ngày 11/11/2020
Buổi sáng    
08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức
08:30 – 08:40 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Đồng chí Nguyễn Văn Khái, cán bộ Dự án
08:40 – 09:00 Khai mạc khóa tập huấn Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Giám đốc dự án.
09:00 – 09:20 Giới thiệu dự án SRI – CSR Ban tổ chức
09:20 – 09:40 Giới thiệu, làm quen Nhóm GV
09:40 – 10:00 Kiểm tra đầu khóa Nhóm GV
10:00 – 10:45 Sự phát triển của SRI tại Việt Nam Nhóm GV
10:45 – 11:00 Nghỉ giải lao Nhóm GV
11:00 – 12:00 Nguyên tắc của SRI (Trình bày và thảo luận) Nhóm GV
 12:00  – 13:30 Nghỉ trưa
Buổi chiều    
13:30 – 14:30 Kỹ thuật làm mạ theo SRI Nhóm GV
14:30 – 15:30 Kỹ thuật làm đất gieo/cấy theo SRI Nhóm GV
15:30 – 15:45 Nghỉ giải lao
15:45 – 16:45 Kỹ thuật cấy theo SRI Nhóm GV
Ngày 12/11/2020
Buổi sáng    
08:00 – 08:10 Tóm tắt kết quả ngày hôm trước Đại diện nhóm học viên
08:10 – 09:10 Kỹ thuật bón phân theo SRI Nhóm GV
09:10 – 10:10 Kỹ thuật làm cỏ sục bùn theo SRI Nhóm GV
10:10 – 10:30 Nghỉ giải lao
10:30 – 12:00 Kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ theo SRI Nhóm GV
12:00 – 13:30 Nghỉ trưa
Buổi chiều    
13:30 – 14:20 Kỹ thuật làm phân ủ vi sinh Nhóm GV
14:20 – 15:10 Kỹ thuật trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu Nhóm GV
15:10 – 15:25 Nghỉ giải lao
15:25 – 16:10 Kỹ thuật trồng đậu theo phương pháp làm đất tối thiểu Nhóm GV
16:10 – 16:40 Thảo luận về những khó khăn mà nông dân có thể gặp phải với các kỹ thuật SRI và cách khắc phục Nhóm GV và học viên
16:40 – 17:00 Thảo luận về cách thúc đẩy nông dân áp dụng các kỹ thuật SRI Nhóm GV và học viên
Ngày 13/11/2020
Buổi sáng    
08:00 – 08:10 Tóm tắt kết quả ngày hôm trước Đại diện nhóm học viên
08:10 – 09:10 Phương pháp huấn luyện trong FFS (PP huấn luyện 2 chiều) Nhóm GV
09:10 – 10:10 Các bước tổ chức lớp FFS Nhóm GV
10:10 – 10:30 Nghỉ giải lao
10:30 – 12:00 Hướng dẫn xây dựng mô hình trình diễn SRI Nhóm GV và học viên
12:00 – 13:30 Nghỉ trưa
Buổi chiều
13:30 – 15:00 Rà soát và thống nhất các nội dung cần thực hiện ở lớp FFS (Sổ tay hướng dẫn nông dân về nguyên tắc và kỹ thuật SRI) Nhóm GV và học viên
15:00 – 15:15 Nghỉ giải lao
15:15 – 15:30 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tập huấn FFS Nhóm GV và học viên
15:30 – 16:30 Các tỉnh xây dựng kế hoạch và trình bày Nhóm GV và học viên
16:30 – 17:00 Hướng dẫn chuẩn bị thực hành đào tạo (thao giảng) lớp FFS Nhóm GV
Tối 13/11/2020 Các tỉnh chuẩn bị nội dung cho (thao giảng) lớp FFS Nhóm học viên
Ngày 14/11/2020
Buổi sáng    
08:00 – 08:15 Tóm tắt kết quả ngày hôm trước Đại diện nhóm học viên
08:15 – 09:30 Nhóm 1 (tỉnh 1) thực hành đào tạo lớp FFS, góp ý và hoàn thiện Nhóm GV và học viên
09:30 – 10:30 Nhóm 2 (tỉnh 2) thực hành đào tạo lớp FFS, góp ý và hoàn thiện Nhóm GV và học viên
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45 – 11:30 Nhóm 3 (tỉnh 3) thực hành đào tạo lớp FFS, góp ý và hoàn thiện Nhóm GV và học viên
11:30 – 13:30 Nghỉ trưa
Buổi chiều
13:30 – 14:45 Nhóm 4 (tỉnh 4) thực hành đào tạo lớp FFS, góp ý và hoàn thiện Nhóm GV và học viên
14:45 – 15:00 Tổng hợp đánh giá của nhóm giảng viên về kết quả thao giảng Nhóm GV
15:00 – 15:30 Cam kết thúc đẩy SRI – CFR Ban dự án
15:30 – 15:45 Nghỉ giải lao
15:45 – 16:15 Kiểm tra cuối khóa Nhóm GV và học viên
16:15 – 16:30 Đánh giá khóa đào tạo Nhóm GV và học viên
16:30 – 16:45 Trao chứng chỉ Ban tổ chức
16:45 – 17:00 Bế mạc khóa đào tạo Ban tổ chức
       
 

Tin liên quan:

.