Thái Bình: Khảo sát về tập quán canh tác lúa của nông dân

(BQLDA – LÚA) – Từ ngày 06 đến ngày 13/01/2022, Ban quản lý dự án Lúa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Bình tổ chức khảo sát tập quán, thói quen canh tác lúa của nông dân tại một số xã trong tỉnh. 480 nông dân đang canh tác lúa tại 8 xã trong 4 huyện, gồm: xã Hợp Tiến, xã Phú Lương ( huyện Đông Hưng); xã Quỳnh Thọ, xã An Ấp (huyện Quỳnh Phụ); xã Duy Nhất, xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư) và xã Bình Định, xã Vũ Hoà (huyện Kiến Xương) được tham gia chương trình khảo sát.

Cán bộ Ban Quản lý dự án Lúa – Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn khảo sát tại xã Phú Lương (Đông Hưng)

Với hình thức trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, các nông dân tham gia khảo sát đã tự nghiên cứu và trả lời một cách khách quan 32 câu hỏi có liên quan trực tiếp tới thói quen, tập quán canh tác lúa mà họ đã và đang sử dụng, một số hiểu biết về các biện pháp áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường và dự kiến của họ sẽ áp dụng phương pháp này như thế nào trong vụ sản xuất tới.

Thông qua đợt khảo sát, giúp nông dân tiếp cận tốt hơn với hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến, đặc biệt giúp Ban quản lý Dự án Lúa của tỉnh và Trung ương Hội nắm bắt khách quan, cụ thể về thực trạng tập quán canh tác lúa của nông dân Thái Bình hiện nay, từ đó hỗ trợ tốt hơn trong thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Dự án “Tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam” đã đề ra.

Cán bộ ban Quản lý dự án Lúa – Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn khảo sát tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương)

Cán bộ ban Quản lý dự án Lúa – Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn khảo sát tại xã Bình Định (Kiến Xương)

Lại Phượng – HND tỉnh Thái Bình

Tin liên quan:

.