Ban Quản lý dự án Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị đầu bờ về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Ngày 22/12/2022, Ban quản lý Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị đầu bờ về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. Tham gia Hội nghị có thành viên Ban Quản lý Dự án lúa Hội Nông dân tỉnh; cán bộ khuyến nông tỉnh; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tuy Phong; thị trấn Liên Hương và 20 hội viên, nông dân tham gia dự án.

Tại buổi Hội nghị, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã đánh giá lại kết quả mô hình, đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đưa ra các khuyến cáo nhằm thúc đẩy nông dân thay đổi phương pháp canh tác truyền thống sang canh tác thân thiện môi trường; Tiến hành các bước kiểm tra chất lượng trực tiếp tại đồng ruộng (Số hạt/bông, số bông/khóm…) so sánh kết quả giữa mô hình áp dụng canh tác thân thiện với môi trường với mô hình đối ứng không áp dụng theo canh tác thân thiện với môi trường và các khuyến nghị cho bà con nông dân. 

Thông qua các hội nghị, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về hiệu quả và các biện pháp kỹ thuật của phương pháp canh tác lúa hữu cơ. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nông dân trong việc thay đổi phương pháp sản xuất; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm; bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Ban KT-XH HND tỉnh

Nguồn: http://www.hnd.binhthuan.gov.vn/

Tin liên quan:

.