Tập huấn Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường

Để áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, là đích đến của một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, giảm lượng giống, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm lượng đạm dư thừa không cần thiết, đưa chất hữu cơ vào đồng ruộng để nâng cao độ phì cho đất… Từ đó, giảm thiểu những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường nông nghiệp.

Thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại Kiên Giang. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án 24 tháng và chọn 2 huyện Giồng Riềng, Hòn Đất để thực hiện. Dự án được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (Quỹ BRACE); xây dựng Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam”.

Ảnh: Giảng viên truyền đạt những kiến thức tổng quan về các Phương pháp Canh tác lúa thân thiện môi trường tại xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất.

Với mục tiêu Dự án nâng cao kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường cho nông dân trồng lúa; Trong đó, tập trung vào 3 kỹ thuật chính bao gồm: giảm phân hóa học, tưới ướt khô xen kẽ, xử lý rơm rạ. Đồng thời, nâng cao nhận thức của nông dân, người tiêu dùng và các bên liên quan về lợi ích của phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường; Nâng cao giá trị sản phẩm gạo trồng theo phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường và đưa ra thị trường tiêu thụ.

               Ảnh: Giảng viên truyền đạt những kiến thức tổng quan về các Phương pháp Canh tác lúa thân thiện môi trường tại xã Thạnh An, huyện Giồng Riềng.

Từ ngày 22 – 25/12, Ban Quản lý dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam” (Dự án SRI) Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Tập huấn tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam, cho 4 xã của 2 huyện Giồng Riềng và Hòn Đất, với 80 nông dân tham dự.

            Ảnh: Giảng viên truyền đạt những kiến thức tổng quan về các Phương pháp Canh tác lúa thân thiện môi trường tại xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng.

Nội dung tập huấn: bà con nông dân được các giảng viên dự án có chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp truyền đạt những kiến thức tổng quan về các Phương pháp Canh tác lúa thân thiện môi trường, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, mang lại lợi nhuận, chi phí tiết kiệm hơn và đặc biệt là hạn chế ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Kim Loan-Trung tâm HTND & GDNN

Tin liên quan:

.