Bình Thuận: Hội nghị truyền thông phương pháp canh tác lúa thân thiện môi trường

(BQLDA Lúa)Ngày 28-9-2022, Ban quản lý Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị truyền thông về phương pháp canh tác lúa thân thiện môi trường gắn với Hội nghị Tổng kết Hội nghị phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh, giai đoạn 2017 – 2022. Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận với 220 đại biểu là cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở và 80 hộ nông dân trong sản xuất lúa tham gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận với 220 đại biểu là cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở và 80 hộ nông dân trong sản xuất lúa tham gia.

Qua thực tế triển khai dự án tại các xã: Hồng Thái, Hải Ninh huyện Bắc Bình và Phú Lạc, thị trấn Liên Hương huyện Tuy Phong cho thấy, phương pháp canh tác cải tiến SRI cho năng suất cao hơn phương pháp canh tác truyền thống 15% trên cùng diện tích đối chứng.

Ngoài ra, đã giảm được việc đốt rơm rạ sau thu hoạch làm ảnh hưởng đến môi trường, giúp cải tạo đất, giảm bớt việc sử dụng các loại phân bón vô cơ, gây chai đất và tồn dư chất hóa học trong đất.

Thông qua các hội nghị, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân về hiệu quả và các biện pháp kỹ thuật của phương pháp canh tác lúa hữu cơ. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nông dân trong việc thay đổi phương pháp sản xuất; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm; bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Ban KTXH – HND tỉnh Bình Thuận

Tin liên quan:

.