Treo băng rôn, áp phích tuyên truyền canh tác lúa thân thiện với môi trường

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động của Dự án“Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, từ ngày 5/7 – 7/7/2023, Ban Quản lý Dự án Lúa – Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Nông dân 4 huyện là Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên tiến hành treo băng rôn, áp phích tuyên truyền canh tác lúa thân thiện với môi trường tại 16 xã/thị trấn có diện tích canh tác lúa lớn trên địa bàn các huyện (bao gồm 4 xã thực hiện dự án và 12 xã/thị trấn khác).

Treo băng rôn, áp phích tuyên truyền canh tác lúa thân thiện với môi trường tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường

 Việc treo băng rôn, áp phích tại địa bàn các xã có diện tính canh tác lúa lớn trong tỉnh là một trong những hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần tăng cường công tác tuyên truyền về những lợi ích trong canh tác lúa thân thiện môi trường; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về dự án và tiến bộ kỹ thuật về canh tác lúa thân thiện với môi trường tới đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh./.

Lữ Thế Công – Trung tâm HTND

Nguồn: https://hoinongdan.laichau.gov.vn/

Tin liên quan:

.