Tập huấn phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Trong 2 ngày 25 và 26/2, Ban Quản lý Dự án lúa (Hội Nông dân tỉnh An Giang) tổ chức tập huấn phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường cho nông dân 2 huyện Chợ Mới và Thoại Sơn.

Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường cho nông dân

Cụ thể, nông dân 2 huyện Chợ Mới và Thoại Sơn sẽ được tập huấn thực nghiệm lấy phân lô, đặt ống tiết kiệm nước; canh tác lúa theo chương trình 1 phải 5 giảm và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực trạng về canh tác lúa thân thiện với môi trường tại An Giang…, nhằm nâng cao nâng cao kiến thức canh tác lúa thân thiện với môi trường cho nông dân, tập trung vào 3 kỹ thuật: Giảm phân hóa học, tưới ướt khô xen kẽ và xử lý rơm rạ.

THANH TIẾN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/

Tin liên quan:

.