THƯ VIỆN VIDEO

Giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo

Bắc Giang: Hiệu quả dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường

Hiệu quả nội bật Dự án lúa 2020 – 2023

Hiệu quả từ canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Hiệu quả canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Đẩy mạnh canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Tập huấn kỹ thuật tưới nước trong canh tác lúa thân thiện với môi trường

Quảng Nam: Nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả trong canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Hiệu quả từ Dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Tập huấn nông dân sử dụng rơm rạ đúng cách huyện Yên Thế

HND Bắc Giang hướng dẫn sử dụng rơm rạ trong canh tác lúa thân thiện với môi trường

Bắc Giang: Học tập, trao đổi kinh nghiêm canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang: Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa TTMT huyện Sơn Động

Bắc Giang: Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa TTMT huyện Yên Dũng

Bắc Giang: Tổng kết hiệu quả mô hình canh tác lúa TTMT J02 năm 2023

Bình Thuận: Tổng kết dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường

Quảng Bình: Hiệu quả dự án tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường

Khởi động Dự án vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường (nguồn: BGTV)

Nhân rộng sản xuất lúa thân thiện với môi trường tại huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Nông dân Cần Thơ làm nông nghiệp tuần hoàn

Tổ chức Earthcare Roundation làm việc tại Long An về Dự án canh tác lúa thân thiện môi trường (nguồn: Long An TV)

Sử dụng phân bón hợp lý trong canh tác lúa thân thiện với môi trường

Cách tưới nước giúp cây lúa phát triển giảm phát thải khí nhà kính

Sử dụng rơm rạ trong canh tác lúa thân thiện với môi trường

Nông nghiệp bền vững – Canh tác lúa giảm chi phí (nguồn:THVL)

Mô hình sản xuất lúa thân thiện môi trường màn lại hiệu quả kinh tế cao (nguồn:THTG)

Hiệu quả dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường (nguồn:THDT)

Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng giống lúa J02 áp dụng kỹ thuật canh tác thân thiện với môi trường (nguồn:BG.TV)

Canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Bắc Ninh (nguồn:MediaVNews)

Hiệu quả mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu có tại Bắc Kạn

Tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ (nguồn:PTP)

Hiệu quả Dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Thanh Hoá

Ký kết tiêu thụ lúa Dự án canh tác thân thiện với môi trường (nguồn:THDT1)

Thăm, gặt đánh giá năng suất mô hình canh tác lúa cải tiến thân thiện với môi trường

Hiệu quả canh tác lúa thân thiện với môi trường (nguồn BGTV)

Nông dân ứng dụng kỹ thuật lúa thân thiện môi trường 2022 (nguồn PTP)

Tập huấn phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Nghệ An (nguồn TTV)

Nhân rộng Dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Bắc Giang (nguồn BGTV)

HIỆU QUẢ/MÔ HÌNH CẤY LÚA THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG SRI

Hiệu quả mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường (nguồn BTV)

ThaiBinh Seed đạt giải nhất dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính” | VTC16

80 ha lúa tham gia dự án củng cố nâng cao năng lực hệ thống nhân giống lúa thuần

Sản xuất lúa thân thiện với môi trường và giảm chi phí của nhà nông Đồng Tháp | THDT

SRP – Sản xuất bền vững, thân thiện môi trường | Tái cơ cấu nông nghiệp | THDT

(VTV4) Canh tác lúa thân thiện môi trường