Mục Tiêu, địa bàn triển khai Dự án

1.1. Mục tiêu chung

Góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững nhằm giúp người nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ nông dân và tổ chức của họ tại vùng nông thôn Việt Nam.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  • Nâng cao năng lực cho hội viên nông dân về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường
  • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về canh tác lúa thân thiện với môi trường
  • Nâng cao giá trị sản phẩm gạo thân thiện với môi trường

1.3. Địa bàn triển khai Dự án

Dự án được triển khai tại 24 tỉnh, thành trong thời gian 40 tháng với nguồn vốn từ Tổ chức Ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (BRACE). Đối tượng của dự án là người nông dân trồng lúa và tổ chức nông dân của họ. Số lượng người nông dân trực tiếp và gián tiếp hưởng lợi từ dự án ước tính đạt 2,5 triệu người.

– Giai đoạn 1: Triển khai tại 08 tỉnh khu vực miền Bắc gồm Lai Châu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình và Hưng Yên.

– Giai đoạn 2 và 3 (24 tháng): Tiếp tục triển khai tại 08 tỉnh miền Bắc, đồng thời bổ sung 16 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung và miền Nam gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An.

Dự án sẽ đào tạo 120 tập huấn viên nguồn là cán bộ Hội Nông dân các cấp, cán bộ khuyến nông tỉnh và hơn 1.920 hội viên nông dân thông qua hình thức đào tạo trực tiếp. Sau các khóa đào tạo, cán bộ, hội viên nông dân nắm được kỹ thuật về phương pháp canh tác lúa thân thiện môi trường, hiểu được về phương pháp canh tác sinh thái góp phần làm giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, bảo vệ đất, bảo vệ sức khỏe con người và thân thiện môi trường, giúp người nông dân ứng phó và làm giảm thiểu tác nhân gây biến đổi khí hậu.