THƯ VIỆN ẢNH

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

Dự án Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế được khởi động từ tháng 04 năm 2022, đây là bước khởi đầu giúp người nông dân từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xử lý rác tại Việt Nam.

canh tác xanh

Khởi động dự án

Toàn cảnh hội nghị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG

Khóa đào tạo truyền thông nhằm trang bị cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, cán bộ khuyến nông với mục tiêu Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội, giảng viên dự án, lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thân thiện với môi trường tại Việt Nam; quảng bá và giới thiệu sản phẩm gạo thân thiện môi trường đến người tiêu dùng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Toàn cảnh hội nghị

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Học viên trình bày thảo luận

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Chuyên gia đào tạo qua online

TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN NGUỒN TOT

Khóa đào tạo giảng viên nguồn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp xử lý rác thân thiện với môi trường cho cán bộ Hội, cán bộ khuyến nông. Sau khóa đào tạo, đại biểu tham gia tập huấn sẽ được chọn làm giảng viên, chuyên gia/cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, sẽ trực tiếp tập huấn, kèm cặp, truyền đạt kiến thức về phương pháp xử lý rác thân thiện với môi trường tới hội viên nông dân được lựa chọn tham gia Dự án.

Thực hành nuôi sâu canxi – TOT 2 tại Bến Tre

Tập huấn TOT2 tại Bến Tre

Tập huấn TOT2 tại Gia Lai

Tập huấn TOT2 tại Hải Phòng

Thực hành nuôi sâu canxi – TOT2 tại Hải Phòng

Tập huấn TOT2 tại Nghệ An

Tập huấn TOT2 tại Phú Thọ

Học viên chia sẻ – TOT2 tại Phú Thọ

Tập huấn TOT2 tại Thái Bình

Tập huấn TOT2 tại Thái Bình

Học viên chia sẻ – TOT2 tại Tuyên Quang

Giảng viên hướng dẫn XDMH nuôi sâu canxi tập huấn TOT2 tại Tuyên Quang

Tập huấn TOT2 tại Đà Nẵng

Tập huấn TOT2 về nuôi sâu canxi, trùn quế tại Đà Nẵng

Tập huấn TOT2 tại Thanh Hóa

Tập huấn TOT2 tại Tiền Giang

Tập huấn TOT2 tại Tiền Giang

Tập huấn TOT2 tại Thanh Hóa

HIỆU QUẢ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH

Qua kết quả thử nghiệm mô hình……..

MH lênmen PP cây trồng làm thức ăn cho vật nuôi tại Ninh Bình

MH lên men PP cây trồng làm thức ăn chăn nuôi tại Hà Nội

MH ủ phân hữu cơ tại Thanh Hóa

MH ủ phân hữu cơ tại Hà Nội

MH ủ phụ phẩm cây trồng làm phân hữu cơ tại Thanh Hóa

MH lên men PP cây trồng làm thức ăn chan nuôi tại Ninh Bình

NH nuôi gà trên đệm lót sinh học dày tại Thanh Hóa

Ủ phân hữu co từ PP cây trồng tại Thanh Hóa 

MH nuôi gà trên đệm lót sinh học dày tại Hà NộiT

Upload Image...

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Upload Image...

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Upload Image...

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Upload Image...

Thầy giáo thảo luận nhóm cùng học viên

Upload Image...

Chuyên gia Dự án chia sẻ tại lớp tập huấn

Upload Image...

Cán bộ giảng viên thực hành đứng giảng

Upload Image...

Cán bộ giảng viên nguồn ký cam kết

Upload Image...

Cán bộ giảng viên nguồn ký cam kết

Upload Image...

Trao chứng chỉ cho học viên

ĐÀO TẠO & TẬP HUẤN NÔNG DÂN

Nhằm giúp hội viên nông dân tiếp cận được tiến bộ kỹ thuật trong xử lý rác thân thiện với môi trường, Ban Quản lý Dự án Trung ương thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý các tỉnh tổ chức các khóa tập huấn cho hội viên nông dân về kỹ thuật, phương pháp trong xử lý rác thân thiện với môi trường. Các lớp tập huấn được tổ chức tại hội trường và thực hành trực tiếp tại các hộ tham gia dự án.

Tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh dày cho ND xã Chu Minh, Ba Vì, HN

Tập huấn KT nuôi gà trên đệm lót sinh học dày cho ND xã Bản Qua, Bát Xát, LC

Tập huấn KT nuôi gà trên đệm lót sinh học dày cho ND xã Phù Đổng, Gia Lâm, HN

Tập huấn nông dân KT lên men thức ăn từ PP cây trồng trong chăn nuôi xã Hiệp Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng

Tập huấn nông dân KT lên men thức ăn từ PP cây trồng trong chăn nuôi Bản Qua, Bát Xát, Lào Cai

Tập huấn nông dân KT lên men thức ăn từ PP cây trồng trong chăn nuôi huyện Diêm Khánh, Khánh Hòa

Tập huấn nông dân KT ủ phân hữu cơ từ PP cây trồng huyện Ninh Hà, Khánh Hòa

Tập huấn nông dân KT ủ phân hữu cơ từ PP cây trồng Bản Qua, Bát Xát, Lào Cai

Tập huấn nông dân KT ủ phân hữu cơ từ PP cây trồng xã Văn Đức, gia Lâm, Hà Nội

Tập huấn nông dân KT ủ phân hữu cơ từ PP nông nghiệp tại Nghệ An

Tập huấn nông dân KT ủ phân hữu cơ từ PP cây trồng tai Thanh Hóa

Tập huấn nông dân KT nuôi gà trên đệm lót sinh học dày

Thực hành tạo lớp đệm lót sinh học dày chăn nuôi gà

Nông dân thực hành lên men thức ăn từ PP cây trồng trong chăn nuôi

Nông dân thực hành lên men thức ăn từ PP cây trồng trong chăn nuôi

Tập huấn KT nuôi sâu canxi cho nông dân tại Thái Bình

Tập huấn KT nuôi sâu canxi cho nông dân tại Tuyên Quang

Nông dân thực hành nuôi sâu canxi tại lớp tập huấn

Tập huấn KT nuôi sâu canxi và trùn quế cho nông dân tại Đà Nẵng

Tập huấn, thực hành làm thùng nuôi sâu canxi tại Thái Bình

Tập huấn, thực hành nuôi trùn quế tại Khánh Hòa/span>

Giám sát - đánh giá

Các cuộc giám sát – đánh giá mô hình được thực hiện thường xuyên, nhằm hỗ trợ hội viên nông dân áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật, phương pháp xử lý rác thân thiện với môi trường.

Upload Image...

Giám sát, đánh giá mô hình – Nghệ An

Upload Image...

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Bình

Upload Image...

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Nam

Upload Image...

Giám sát, đánh giá mô hình – Thanh Hóa

Upload Image...

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Bình

Upload Image...

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Bình

Sự kiện truyền thông cấp tỉnh

Các sự kiện truyền thông nhằm tuyên truyền về phương pháp xử lý rác thân thiện với môi trường đến đông đảo hội viên nông dân, người tiêu dùng, các ban ngành liên quan, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm… các sự kiện được tổ chức tại các địa bàn tham gia dự án và các địa bàn ngoài dự án.

Hội thảo khởi động và tuyên truyền dự án tại Tiền Giang

Hội thảo khởi động và tuyên truyền dự án tại Tuyên Quang

Sự kiện truyền thông dưới dạng cuộc thi tại Lào Cai

Upload Image...

Sự kiện truyền thông tại Ninh Thuận

Upload Image...

Sự kiện truyền thông tại Ninh Thuận

Upload Image...

Sự kiện truyền thông tại Phú Yên

THAM QUAM MÔ HÌNH

Các chuyến tham quan giúp hội viên nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp xử lý rác thân thiện với môi trường, được tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật xử lý rác qua các mô hình được tham quan, từ đó rút ra những kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả hơn.

Upload Image...

Tham quan mô hình tại Bắc Ninh

Upload Image...

Tham quan mô hình tại Bắc Kạn

Upload Image...

Tham quan mô hình tại Hòa Bình

Upload Image...

Tham quan mô hình – Bắc Biang

Upload Image...

Tham quan mô hình – Hòa Bình

Upload Image...

Tham quan mô hình – Hòa Bình

Upload Image...

SP gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

Upload Image...

SP gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

Upload Image...

SP gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

Upload Image...

Gạo thân thiện môi trường tại
Ninh Bình

Upload Image...

Gạo thân thiện môi trường tại
Ninh Bình

Upload Image...

Gạo thân thiện môi trường tại
Ninh Bình