THƯ VIỆN ẢNH

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

Dự án Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường được khởi động từ tháng 9 năm 2020, đây là bước khởi đầu giúp người nông dân từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa thân thiện môi trường tại Việt Nam.

Khoidongduan-1

Khởi động dự án

Khởi động dự án

Khoidongduan-3

Khởi động dự án

Khởi động dự án

 

Khởi động dự án

Khoidongduan-6

Khởi động dự án

Khoidongduan-7

Khởi động dự án

Khởi động dự án

Khoidongduan-10

Khởi động dự án

Khoidongduan-11

Khởi động dự án

Khởi động dự án

ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG

Khóa đào tạo truyền thông nhằm trang bị cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, cán bộ khuyến nông với mục tiêu Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội, giảng viên dự án, lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam; quảng bá và giới thiệu sản phẩm gạo thân thiện môi trường đến người tiêu dung.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Toàn cảnh khóa tập huấn

Học viên tham gia chia sẻ

Thảo luận nhóm

Thảo luận bài tập nhóm

Học viên chia sẻ tại lớp tập huấn

Làm bài tập nhóm

Học viên thuyết trình bài tập của nhóm

Học viên chia sẻ tại lớp tập huấn

BTC chia sẻ cùng chuyên gia và học viên

Học viên tham gia tập huấn online

Học viên tham gia tập huấn online

HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Hội thảo nhằm chia sẻ, đánh giá kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tác động của Dự án.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Đại biểu chia sẻ tại Hội thảo

Đại biểu chia sẻ tại Hội thảo

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Giới thiệu SP gạo thân thiện môi trường

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT 

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT

Gian hàng giới thiệu SP gạo TTMT

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT 

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT

hội thảo sơ kết bắc giang

Hội thảo sơ kết tại Bắc Giang

canh tác xanh

Cán bộ đạt thành tích cao tuyên truyền ND canh tác lúa TTMT tại Bắc Giang 

Nông dân chia sẻ về canh tác lúa thân thiện môi trường

Nông dân đạt thành tích trong canh tác lúa thân thiện môi trường

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết tại Bắc Giang 

Nông dân chia sẻ về canh tác lúa thân thiện môi trường

Giới thiệu trưng bày sản phẩm gạo TTMT

canh tác xanh

Gian hàng giới thiệu SP gạo TTMT

gạo sri canh tác xanh

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT 

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT

Gian hàng giới thiệu SP gạo TTMT

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT 

canh tác xanh 1

Giới thiệu sản phẩm gạo TTMT

TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN NGUỒN TOT

Khóa đào tạo giảng viên nguồn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp về canh tác lúa thân thiện với môi trường cho cán bộ Hội, cán bộ khuyến nông. Sau khóa đào tạo, đại biểu tham gia tập huấn sẽ được chọn làm giảng viên, chuyên gia/cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, sẽ trực tiếp tập huấn, kèm cặp, truyền đạt kiến thức về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường tới hội viên nông dân được lựa chọn tham gia Dự án.

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Học viên bài tập tại lớp tập huấn

Tập huấn, đào tạo giảng viên

Thầy giáo thảo luận nhóm cùng học viên

Chuyên gia Dự án chia sẻ tại lớp tập huấn

Cán bộ giảng viên thực hành đứng giảng

Cán bộ giảng viên nguồn ký cam kết

Cán bộ giảng viên nguồn ký cam kết

Trao chứng chỉ cho học viên

Tập huấn giảng viên nguồn

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Học viên thực hành bài tập nhóm

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Học viên tham gia thảo luận nhóm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chuyên gia chia sẻ tại khóa tập huấn

Học viên làm bài tập nhóm

Trao chứng chỉ cho học viên

Trao chứng chỉ cho học viên

Trao chứng chỉ cho học viên

ĐÀO TẠO & TẬP HUẤN NÔNG DÂN

Nhằm giúp hội viên nông dân tiếp cận được tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa thân thiện với môi trường, Ban Quản lý Dự án Trung ương thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý các tỉnh tổ chức các khóa tập huấn cho hội viên nông dân về kỹ thuật, phương pháp trong canh tác lúa thân thiện với môi trường. Các lớp tập huấn được tổ chức tại hội trường và thực hành trực tiếp tại đồng ruộng.

Đào tạo tập huấn tại Bắc Giang

Đào tạo tập huấn tại Bắc Giang

Đào tạo tập huấn tại Bắc Giang

Tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ
cho nông dân – Hòa Bình

Tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ
cho nông dân – Hòa Bình

Tập huấn kỹ thuật tưới nước
ướt khô xen kẽ – Thanh Hóa

Đào tạo tập huấn tại Bắc Kạn

Đào tạo tập huấn tại Bắc Kạn

Đào tạo tập huấn tại Hòa Bình

Đào tạo tập huấn tại Bắc Kạn

Đào tạo tập huấn tại Hòa Bình

Đào tạo tập huấn tại Hòa Bình

Đào tạo tập huấn tại Hòa Bình

Đào tạo tập huấn tại Hòa Bình

Đào tạo tập huấn tại Lai Châu

Đào tạo tập huấn tại Lai Châu

Đào tạo tập huấn tại Lai Châu

Đào tạo tập huấn tại Lai Châu

Đào tạo tập huấn tại Hưng Yên

Đào tạo tập huấn tại Hưng Yên

Đào tạo tập huấn tại Hưng Yên

Đào tạo tập huấn tại Ninh Bình

Đào tạo tập huấn tại Ninh Bình

Đào tạo tập huấn tại Ninh Bình

Đào tạo tập huấn tại Thái Bình

Đào tạo tập huấn tại Thái Bình

Đào tạo tập huấn tại Thái Bình

Hướng dẫn đặt ống đo mực nước
An Giang

Tập huấn kỹ thuật tưới nước ướt khô
xen kẽ – An Giang

Tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ
Trà Vinh

Hướng dẫn đặt ống đo mực nước
Bình Thuận

Tập huấn kỹ thuật tưới nước ướt khô
xen kẽ – Bình Thuận

Tạo tập huấn kỹ thuật bón phân
Phú Yên

Tập huấn kỹ thuật tưới nước ướt khô
xen kẽ – Quảng Nam

Hướng dẫn nông dân đặt ống đo
mực nước – Quảng Nam

Hướng dẫn nông dân đặt ống đo
mực nước – Quảng Nam

Hướng dẫn nông dân đặt ống
đo mực nước – Thanh Hóa

Tập huấn kỹ thuật tưới nước ướt khô
xen kẽ – Nghệ An

Nông dân canh tác lúa thân thiện
với môi trường – Ninh Thuận

Nông dân đặt ống đo mực nước trên đồng ruộng – Ninh Thuận

Nông dân đặt ống đo mực nước trên đồng ruộng – Tiền Giang

Nông dân đặt ống đo mực nước trên đồng ruộng – Tiền Giang

Tập huấn kỹ thuật tưới nước ướt khô
xen kẽ – Tiền Giang

Tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ hiệu quả Bắc Giang

Hướng dẫn nông dân dùng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ – Bắc Giang

Hướng dẫn nông dân dùng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ – Bắc Kạn

Rơm rạ sau khi được ủ thành phân
hữu cơ – Bắc Kạn

Rơm rạ sau khi được ủ thành phân
hữu cơ – Ninh Bình

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
giảm phân – An Giang

Tập huấn nông dân về kỹ thuật
giảm phân – An Giang

Tập huấn nông dân về kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ – Đồng Tháp

Tập huấn nông dân về kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ – Hà Tĩnh

Tập huấn nông dân về kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ – Kiên Giang

Hướng dẫn nông dân đặt ống đo nước Long An

Tập huấn nông dân về kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ – Long An

Tập huấn nông dân về kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ – Nghệ An

Tập huấn nông dân về kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ – Nghệ An

Giám sát - đánh giá mô hình

Các cuộc giám sát – đánh giá mô hình được thực hiện thường xuyên, nhằm hỗ trợ hội viên nông dân áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật, phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Giám sát – đánh giá mô hình Bắc Giang

Giám sát – đánh giá mô hình Bắc Giang

Giám sát – đánh giá mô hình Ninh Bình

Giám sát – đánh giá mô hình Ninh Bình

Giám sát – đánh giá mô hình Lai Châu

Giám sát – đánh giá mô hình Lai Châu

Giám sát – đánh giá mô hình Thái Bình

Giám sát – đánh giá mô hình Thái Bình

Giám sát – đánh giá mô hình Thái Bình

Giám sát – đánh giá mô hình Lai Châu

Giám sát – đánh giá mô hình Lai Châu

Giám sát – đánh giá mô hình Lai Châu

Giám sát, đánh giá mô hình – Nghệ An

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Bình

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Nam

Giám sát, đánh giá mô hình – Thanh Hóa

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Bình

Giám sát, đánh giá mô hình – Quảng Bình

Sự kiện truyền thông

Các sự kiện truyền thông nhằm tuyên truyền về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường đến đông đảo hội viên nông dân, người tiêu dùng, các ban ngành liên quan, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm… các sự kiện được tổ chức tại các địa bàn tham gia dự án và các địa bàn ngoài dự án.

Sự kiện truyền thông Bắc Giang

Sự kiện truyền thông Bắc Giang

Sự kiện truyền thông Bắc Giang

Sự kiện truyền thông Bắc Giang

Sự kiện truyền thông Bắc Ninh

Sự kiện truyền thông Bắc Ninh

Sự kiện truyền thông Hòa Bình

Sự kiện truyền thông Hòa Bình

Sự kiện truyền thông Hòa Bình

Sự kiện truyền thông Hòa Bình

Sự kiện truyền thông Lai Châu

Sự kiện truyền thông Lai Châu

Sự kiện truyền thông Ninh Bình

Sự kiện truyền thông Ninh Bình

Sự kiện truyền thông Ninh Bình

Sự kiện truyền thông Thái Bình

Sự kiện truyền thông Thái Bình

Sự kiện truyền thông Thái Bình

Sự kiện truyền thông tại Ninh Thuận

Sự kiện truyền thông tại Ninh Thuận

Sự kiện truyền thông tại Phú Yên

THAM QUAM MÔ HÌNH

Các chuyến tham quan giúp hội viên nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường, được tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa qua các mô hình được tham quan, từ đó rút ra những kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả hơn.

Tham quan mô hình tại Lai Châu

Tham quan mô hình tại Lai Châu

Tham quan mô hình tại Lai Châu

Tham quan mô hình tại Thái Bình

Tham quan mô hình tại Thái Bình

Tham quan mô hình tại Lai Châu

Tham quan mô hình tại Thái Bình

Tham quan mô hình tại Ninh Bình

Tham quan mô hình tại Thái Bình

Tham quan mô hình tại Bắc Kạn

Tham quan mô hình tại Bắc Ninh

Tham quan mô hình tại Hòa Bình

Tham quan mô hình – Bắc Biang

Tham quan mô hình – Hòa Bình

Tham quan mô hình – Hòa Bình

HỘI NGHỊ ĐẦU BỜ

Hội nghị đầu bờ nhằm quảng bá, tuyên truyền và giới thiệu phương pháp canh tác lúa thân thiện môi trường đến các ban, ngành liên quan, các cấp hội, hội biên nông dân, người tiêu dùng, đồng thời đánh giá hiệu quả áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Hội nghị đầu bờ tại Bắc Giang

Hội nghị đầu bờ tại Bắc Kạn

Hội nghị đầu bờ tại Bắc Kạn

Hội nghị đầu bờ tại Bắc Kạn

Hội nghị đầu bờ tại Hòa Bình

Hội nghị đầu bờ tại Ninh Bình

Hội nghị đầu bờ tại xã An Thạnh Trung
An Giang

Hội nghị đầu bờ tại xã Vọng Đông
An Giang

Hội nghị đầu bờ tại xã Hồng Thái
Bình Thuận

Hội nghị đầu bờ tại xã Xuân Ninh
Quảng Bình

Hội nghị đầu bờ tại xã Xuân Ninh
Quảng Bình

Hội nghị đầu bờ tại xã Phú Lạc
Bình Thuận

GIỚI THIỆU GẠO THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Sản phẩm gạo thân thiện môi trường là thành quả của người nông dân qua mỗi mùa vụ, giới thiệu sản phẩm gạo thân thiện môi trường nhằm đưa sản phẩm xanh, sạch đến tận tay người tiêu dùng và cũng là để khẳng định hiệu quả của Dự án.

SP gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

SP gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

SP gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

Gạo thân thiện môi trường
Bắc Giang

Gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

Gạo thân thiện môi trường tại
Bắc Giang

Gạo thân thiện môi trường tại
Ninh Bình

Gạo thân thiện môi trường tại
Ninh Bình

Gạo thân thiện môi trường tại
Ninh Bình

Trao lịch tết 2022

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Ninh Thuận

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Phú Yên

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Bắc Giang

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Hòa Bình

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Nghệ An

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Bình Thuận

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Tiền Giang

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Lai Châu

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Bắc Kạn

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Hưng Yên

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Hòa Bình

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Bình Thuận

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân An Giang

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Ninh Bình

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Hà Tĩnh

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Thanh Hóa

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Đồng Tháp

Trao lịch tết 2022 cho hội viên nông dân Đồng Tháp

hoạt động tổng kết 2020 - 2023

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng