Khảo sát thói quen, tập quán canh tác lúa của nông dân

Trong thời gian từ ngày 31/10 đến  04/11/2022, Ban quản lý dự án Lúa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Bình tổ chức khảo sát tập quán, thói quen canh tác lúa của nông dân tại một số xã trong tỉnh.

480 nông dân tham gia khảo sát đều đang canh tác lúa với diện tích nhiều tại 8 xã trong 4 huyện, gồm: xã Quỳnh Thọ, xã An Ấp (huyện Quỳnh Phụ), xã Hợp Tiến, xã Phú Lương (huyện Đông Hưng); xã Duy Nhất, xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư) và xã Bình Định, xã Vũ Hoà (huyện Kiến Xương).

Hội nghị khảo sát tại xã Phú Lương (Đông Hưng)
Hội nghị khảo sát tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư)
Cán bộ BQLDA Lúa – HND tỉnh hướng dẫn tại xã Bình Định (Kiến Xương)

Tham gia khảo sát, tất cả nông dân đều áp dụng hình thức trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Các đại biểu tự nghiên cứu và trả lời một cách khách quan các câu hỏi có liên quan trực tiếp tới thói quen, tập quán mà họ đã và đang áp dụng hiện nay, những hiểu biết về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường và khả năng, mức độ có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong gian tới.

Nông dân tham gia khảo sát tạ xã An Ấp (Quỳnh Phụ)
Nông dân tham gia tại xã Duy Nhất (Vũ Thư)

Thông qua khảo sát, giúp nông dân tiếp cận tốt hơn với hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến, đồng thời qua đó, Ban quản lý Dự án Lúa của tỉnh và Trung ương Hội nắm cụ thể về thực trạng tập quán canh tác lúa của nông dân Thái Bình hiện nay, từ đó có giải pháp hỗ trợ tốt hơn trong quá trình thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường” triển khai tại tỉnh Thái Bình./.

Lại Phượng – HND tỉnh

Nguồn: hoinongdanthaibinh.org.vn

Tin liên quan:

.