Hội thảo khởi động và kết nối Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế”

Sáng ngày 08/10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khởi động và kết nối Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế”. Cùng với thành viên các quận, huyện của Hà Nội; tham dự tại hội thảo, đại diện huyện Ba Vì có lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân huyện và lãnh đạo Đảng ủy – UBND, Hội Nông các xã Chu Minh, Sơn Đà, Đông Quang.

Hội thảo khởi động và kết nối Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”

Mục tiêu Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế” nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp và do thức ăn thừa; biến rác hữu cơ thành nguồn tài nguyên quý; cải thiện sức khỏe đất và tăng cường sức khỏe vật nuôi; nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường. Dự án này nhằm góp phần nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt và sản xuất, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc tham gia dự án. Kết nối với các sở, ngành, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, hỗ trợ các nguồn lực, kiến thức cho nông dân và hỗ trợ công tác truyền thông cho dự án.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo

Thực hiện xây dựng các mô hình về xử lý rác thải hữu cơ điển hình, làm điểm sáng để nhân rộng. Tổ chức các đoàn đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức. Tạo cơ sở thực tiễn về hiệu quả kinh tế và xã hội trong chuyển đổi chất thải hữu cơ trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân.

Đoàn cán bộ, hội viên nông dân huyện Ba Vì tham dự hội thảo về xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Ngay sau buổi hội thảo tại Hà Nội, Hội nông dân huyện sẽ triển khai thí điểm dự án tại 3 xã Chu Minh, Sơn Đà và Đông Quang; đồng thời Hội Nông dân huyện cam kết sẽ thực hiện triển khai tích cực các hoạt động trong dự án nhằm nâng cao nhận thức cho nông dân về xử lý rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ba Vì./.

Diệu Thu

Nguồn: https://bavi.hanoi.gov.vn/

Tin liên quan:

.