HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CANH TÁC LÚA THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Ngày 08.9, tại hội trường UBND xã Hoằng Đức, Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa- Ban quản lý dự án cảnh tác lúa thân thiện với môi trường phối hợp hội Nông dân huyện, xã Hoằng Đức tổ chức Hội nghị truyền thông về chương trình cảnh tác lúa thân thiện với môi trường.

Về dự có đồng  chí  Nguyễn Thị Thư- UVBTV –  Trưởng  ban  kinh tế HND  tỉnh, đc Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch HND huyện; thường trực, cán bộ chuyên viên HND huyện; tham dự buổi  tập huấn có  đại điện TT dịch vụ nông nghiệp huyện,  lãnh Đảng ủy, UBND xã Hoằng Đức, đại diện các công ty: Tiến nông, HTXDVNN Tre Xanh Hoằng Đạo, chủ tịch HND 34 xã, thị trấn , 7 chi hội trưởng chi hội nông dân xã Hoằng Đức và 39 hộ hộ nông dân tiêu biểu.

Sau lời khai mạc của đại diện lãnh đạo hội Nông dân tỉnh,  Giảng viên Vũ Văn  Chiến- Quyền giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Hồng Đức  giới thiệu về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường như:  Phương pháp canh tác lúa cải tiến (SRI), các biện pháp kỹ thuật canh tác theo phương pháp SRI, phương pháp tưới ướt khô xen kẽ, kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm, rạ tại đồng ruộng, biện pháp xử lý pân bón hợp lý…; đại diện Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông;  Giám đốc sản xuất TMNN sạch Hoằng Đạo giới thiệu chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ sau thu hoạch và phân bón hữu cơ Hoằng Đạo – Tre xanh./.

Tuyết Mai: TT Văn hóa TTTT&DL

Nguồn: http://hoanghoa.gov.vn/

Tin liên quan:

.