Xã Phú Lễ triển khai thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động Nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải nhà kính của cộng đồng quốc tế”

Ngày 27 tháng 4 năm 2022. Tại Hội trường văn hóa xã, Hội Nông dân xã Phú Lễ tổ chức hội Nghị triển khai thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động Nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải nhà kính của cộng đồng quốc tế”, Phú Lễ là một trong 3 xã của huyện Ba Tri tiếp nhận triển khai thực hiện dự án. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Vinh – Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện Ba Tri, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại đoàn thể xã, Ban chi ủy các ấp, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân xã tham dự.

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã thông qua kế hoạch của Hội Nông dân xã về việc triển khai thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động Nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải nhà kính của cộng đồng quốc tế” giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn xã Phú Lễ; đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Chuyên viên Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh triển khai tổng quan nội dung thực hiện dự án.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị củng đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đây là dự án quan trọng giúp cho người dân xã nhà chuyển đổi nhận thức để xử lý tốt rác thải hiện nay, giao cho Hội Nông dân xã chủ trì và phối hợp với các đơn vị để triển khai trong hệ thống Hội và tổ chức triển khai từng giai đoạn theo sự điều phối của Ban quản lý dự án cấp trên.

Được biết đây là Dự án được triển khai nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp và do thức ăn thừa; biến rác hữu cơ thành nguồn tài nguyên quý; cải thiện sức khỏe đất và tăng cường sức khỏe vật nuôi; nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ thực hiện dự án, BQLDA sẽ tập trung triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm để hỗ trợ hội viên, nông dân xử lý rác thải cụ thể như Lựa chọn địa bàn và đối tượng tham gia dự án; tổ chức đào tạo kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội và cán bộ tham gia dự án; tổ chức tập huấn cho nông dân tại cơ sở; xây dựng các mô hình điểm về chuyển hóa chất thải; hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ, tổ, nhóm thu gom rác thải và bảo vệ môi trường ở nông thôn.       

Bùi Văn Việt, Chủ tịch HND xã Phú Lễ

Nguồn: http://hoinongdanbentre.org.vn/

.