Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại huyện Bắc Bình và Tuy Phong

Thực hiện theo Kế hoạch số 01-KH/HNDT, ngày 02/11/2021 về hoạt động dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam và Kế hoạch số 03-KH/BQLDAL tỉnh Bình Thuận ngày 03/12/2021 về việc tổ chức Hội thảo tập huấn cho Nông dân về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Vừa qua, trong 04 ngày 24, 25, 28, 29/12/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Bắc Bình và Tuy Phong tổ chức 04 lớp tập huấn triển khai Dự án “Canh tác lúa thân thiện với môi trường cho 80 hộ nông dân trồng lúa đại diện cho bà con nông dân canh tác lúa trên địa bàn xã Hải Ninh, Hồng Thái (Bắc Bình); xã Phú Lạc và thị trấn Liên Hương (Tuy Phong).

Quang cảnh lớp tập huấn

Dự án triển khai nhằm giúp người nông dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa hiệu quả và bền vững thân thiện với môi trường góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Nội dung lớp tập huấn giới thiệu cho người nông dân về canh tác lúa thân thiện với môi trường; hướng dẫn lựa chọn, vận hành, giám sát mô hình trình diễn; sử dụng ống nước đo mực nước trên đồng ruộng và kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ và hướng dẫn người nông dân thực hiện cam kết tham gia canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn người nông dân thực nghiệm trên đồng ruộng

Thông qua lớp tập huấn, các hộ nông dân tiếp cận phương pháp canh tác lúa hữu cơ hiệu quả, tiên tiến, mở ra hình thức canh tác thân thiện với môi trường, cho sản phẩm lúa, gạo chất lượng để áp dụng rộng rãi tại địa phương. Tăng hiểu biết, dám thay đổi tập quán, thói quen canh tác không phù hợp.

                                                                             Ban KTXH – HND tỉnh

Nguồn: hnd.binhthuan.dcs.vn

Tin liên quan:

.